WMO

Wat is het en wanneer kom je in aanmerking voor een contract?

De WMO (wet maatschappelijke ondersteuning ) is bedoeld voor iedereen die thuis ondersteuning nodig heeft, zodat ze zelfredzaam blijven en voor mensen die hulp nodig hebben om mee te doen (te participeren) in de samenleving. Gemeenten hebben de taak om inwoners te ondersteunen bij hun deelname aan de samenleving. Maar hoe gemeenten die verantwoordelijkheid invullen, schrijft de wet niet voor. Dat verschilt daardoor dus van gemeente tot gemeente. Voor de uitvoering van de WMO hebben gemeenten een aantal taken en verantwoordelijkheden:

 • Mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen
 • Maatschappelijke opvang aanbieden
 • Openbare geestelijke gezondheidszorg bevorderen
 • Informatie, advies en cliëntondersteuning geven
 • Verslavingsbeleid bevorderen

Wanneer kom je in aanmerking voor een contract?

Voor onze doelgroep geldt overwegend dat het gaat om de mogelijkheid om een WMO- contract te krijgen als je een dienst aanbiedt die ingaat op de volgende taken en verantwoordelijkheden van de gemeente:

 • Leefbaarheid en sociale samenhang bevorderen.
 • Het bevorderen van het deelnemen aan de samenleving door mensen met een beperking of een psychisch probleem.
 • Jeugdigen met problemen preventief ondersteunen.

Stelregel:

Het is dus in de WMO niet geregeld dat sommige beroepsgroepen altijd of juist nooit in aanmerking komen voor een contract met de WMO. Dat is helemaal afhankelijk van wat je doet. Wel kun je als stelregel hanteren dat als jij een vorm van begeleiding biedt, je in aanmerking komt voor een contract met de gemeente in jouw regio. Een paar voorbeelden die wel in aanmerking komen:

 • Je biedt begeleiding aan volwassenen in een begeleide woonvorm of die weliswaar zelfstandig wonen, maar dit zonder hulp niet (helemaal) kunnen.
 • Je biedt begeleiding aan jongvolwassenen (al dan niet met een lichte verstandelijke beperking) met een slechte toegang tot school of een achterstand tot de arbeidsmarkt. Dit, om hen te stimuleren tot een zinvolle daginvulling, deelname aan werk en/of opleiding.
 • Stel jij bent een coach. Coaching op zich komt niet zomaar in aanmerking voor vergoeding. Dat is een dienstverlening die de cliënt zelf moet betalen of soms vanuit de Aanvullende Verzekering (bovenop je zorgverzekering) vergoed wordt. Maar als jouw doelgroep bestaat uit mensen van minimaal 18 jaar die in een zeer hardnekkige fase van hun leven zitten, wat er toe leidt dat zij niet (goed) deel kunnen nemen aan de samenleving, dan kan dit best wel eens voor vergoeding in aanmerking komen.

De expertise van Ovezo is aanwezig om snel te kunnen beoordelen of een contract haalbaar is of niet. Is het je door het lezen van deze informatie voor jou duidelijk geworden dat jij misschien in aanmerking komt voor een WMO contract? Je kunt je aanmelden op deze website en we helpen je verder.