Kenniscentrum Zelfstandige Gezinshuizen

Het Kenniscentrum Zelfstandige Gezinshuizen is er voor alle zelfstandige gezinshuizen die behoefte hebben aan gecheckte relevante informatie. Ovezo is kwartiermaker en onafhankelijke kennispartner.

Waarom dit kenniscentrum?

 • We willen het delen van informatie tussen zelfstandige gezinshuizen bevorderen en daar een handig platform voor bieden.
 • We willen hiermee bijdragen aan de borging van de positie van zelfstandige gezinshuizen in Nederland en de aantoonbaarheid van de kwaliteit die door zelfstandige gezinshuizen wordt geleverd inzichtelijk maken.

Hoe is het kenniscentrum ontstaan?

Twee zelfstandig gevestigde gezinshuizen die al met Ovezo hadden gewerkt rondom het voldoen aan kwaliteitseisen, stelden ons de vraag of wij als onafhankelijke organisatie een rol zouden kunnen spelen bij het verstrekken en delen van informatie. Tevens of ons netwerk, onze kennis en onze ICT infrastructuur daarbij ingezet zou kunnen worden.

Tijdens twee online bijeenkomsten werd onderzocht of en waar er een behoefte ligt. Intussen waren de eerste 40 gezinshuizen lid geworden van het kenniscentrum en dachten of luisterden deze deelnemers met ons mee.

Er blijkt zeker behoefte bij de deelnemers aan gecheckte informatie en aan praktisch werkzame tools waar elk zelfstandig gezinshuis profijt van kan hebben. Zo kan informatie worden gedeeld, en daarmee dient het tevens het doel om je te kunnen oriënteren en om je niet “gek te laten maken” door de waan van de dag. Dit risico is namelijk bij allen bekend en aanwezig. We vonden met elkaar voldoende aanleiding om het kenniscentrum op te zetten.

Hoe werkt het?

Ieder (aspirant) zelfstandig gezinshuis kan kosteloos lid worden van het kenniscentrum door het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina in te vullen.

Er is een redactieraad benoemd vanuit het werkveld. Deze redactieraad gaat zich gedurende een korte periode inzetten om vragen uit de markt te verzamelen en deze te onderzoeken en te beantwoorden via het digitale kenniscentrum. De informatie komt in logische categorieën als een soort Wiki pagina in het kenniscentrum te staan. De redactieraadleden zullen in beurten worden vervangen door andere leden van het kenniscentrum die er dan weer een tijdje mee aan de slag gaan. Zo steken we allemaal een beetje van onze tijd in het initiatief en is het iets van ons allemaal.

Ovezo zal als moderator de voortgang en de kwaliteit van de informatie op het platform bewaken. Ovezo zal met de aanwezige kennis over kwaliteitsmanagement, wet en regelgeving, zorgcontracten en het netwerk het kenniscentrum verder verrijken.

De zelfstandige gezinshuizen kunnen inloggen en de gecheckte informatie raadplegen wanneer ze dat willen. Ook kunnen zij nieuwe vragen stellen die dan weer zullen worden gepubliceerd.

Aan welke informatie moet je denken?

Onderwerpen die o.a. aan bod zullen komen in het kenniscentrum:

 • Alles over de (landelijke) Kwaliteitseisen
 • Informatie over/voor medewerkers
 • Hoe omgegaan wordt met onregelmatigheidstoeslagen
 • Uurtarieven externe professionals
 • Ontwikkelingen m.b.t. wetgeving, zoals WTZA, jeugdwet (en wijzigingen)
 • Informatie voor aspirant gezinshuizen
 • Er wordt in een latere fase een Forum ingericht waarin gesproken kan worden over deelonderwerpen.

Vervangt het kenniscentrum de appgroepen?

Nee. De appgroepen werken verder prima en kunnen naast het kenniscentrum bestaan. Ovezo zal niet deelnemen aan deze appgroepen. Wel kunnen signalen uit de appgroepen worden gebruikt om het kenniscentrum verder door te ontwikkelen.

Wie zitten er in de allereerste redactieraad?

De volgende mensen zijn benaderd en hebben toegezegd de eerste redactieraad te bemensen:

 • Jelle Riet – gezinshuisouder
 • Stephan van Vegchel – gezinshuisouder
 • Wim Bok – gezinshuisouder
 • René Bronsgeest – gezinshuisouder

Het is trouwens zeker niet zo dat wij alleen mannen in deze raad willen dus dames, kom maar op!

Wanneer gaan we van start?

We zijn druk bezig de digitale omgeving klaar te maken voor gebruik. De redactieraad zal worden uitgenodigd voor de benodigde instructie. Op dit moment kun je al vragen stellen voor het kenniscentrum die de redactieraad zal beantwoorden.

Aanmelden voor het Kenniscentrum

Wil jij ook toegang tot het kenniscentrum voor zelfstandige gezinshuizen en/of deelnemen aan de online informatiebijeenkomsten? Dat kan heel eenvoudig door je op te geven via onderstaand formulier.

  Heb je nog vragen? Je kunt ons team altijd bereiken op 085-4833900 en support@ovezo.nl