Jeugdwet

Wat is de JW en wanneer kom je in aanmerking voor een contract?

In 2015 is alle zorg voor kinderen tot 18 jaar uit bij de zorgverzekeraars (en een stukje bij de zorgkantoren) weg gehaald en naar de gemeente overgeheveld. Deze transitie ging gepaard met een korting op de budgetten van 25%.

Onder de Jeugdwet vallen (bijna) alle kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit zijn kinderen die tijdelijk of langer ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien. Dit kunnen ook kinderen zijn met psychische problemen of een (licht) verstandelijke beperking. Maar ook kinderen die vastlopen in het dagelijkse (school)leven. Kinderen met (zeer) ernstige verstandelijke of meervoudige beperkingen, krijgen zorg en ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Kinderen hebben vaak meerdere vormen van ondersteuning nodig. De Jeugdwet regelt:

  • begeleiding;
  • kortdurend verblijf (logeren);
  • verblijf in een instelling;
  • persoonlijke verzorging;
  • verpleging;
  • behandeling.

In de psychosociale hulpverlening of in de Geestelijke Gezondheidszorg (de GGz) zie je vaak producten Behandeling en Begeleiding. Kortdurend verblijf zien we vaak bij zorgboerderijen terug. De overige zaken, zoals Verblijf in een instelling, Verpleging en Verzorging zullen de meeste zorgaanbieders binnen de doelgroep niet bieden.

Stelregel:

Je kunt als stelregel hanteren dat als jij een vorm van begeleiding, behandeling of logeren biedt, je vrijwel altijd in aanmerking komt voor een contract met de gemeente in jouw regio. Dat wil overigens niet zeggen dat een contract altijd lukt! Er zijn vaak extra eisen, zoals het aantoonbaar maken van je kwaliteit van dienstverlening door het kunnen laten zien dat je een Kwaliteitssysteem hanteert.

Paar voorbeeldpraktijken die in aanmerking komen:

  • Je bent werkzaam als kindertherapeut en begeleidt kinderen en /of jongeren tot 18 jaar.
  • Je bent werkzaam als orthopedagoog of basis psycholoog en behandelt en begeleidt kinderen en /of jongeren tot 18 jaar.
  • Als orthopedagoog generalist, GZ-/KJ-psycholoog of psychotherapeut (BIG) en je behandelt kinderen.
  • Stel jij bent een kindercoach. Coaching van kinderen komt niet bij iedere gemeente in aanmerking voor een contract. Dat is afhankelijk van de aanbestedingsdocumenten van de inkooporganisatie (de gemeente) en wat jij biedt en wat je doelgroep is.

De expertise van Ovezo is aanwezig om snel te kunnen beoordelen of een contract haalbaar is of niet. Is het je door het lezen van deze informatie duidelijk geworden dat jij in aanmerking komt voor een JW contract? Je kunt je op deze website aanmelden en wij helpen je verder.