Welke zorg valt dus niet onder de Wkkgz?

Er is een belangrijke categorie zorgaanbieders die niet valt onder de Wkkgz, namelijk die groep die zaken doet met de gemeente. Dat zijn de aanbieders van zorg op grond van de WMO en de Jeugdwet.

Stel, je levert alleen het type zorg dat onder de Jeugdwet valt, dan val je niet onder de Wkkgz. De Wkkgz is hier redelijk duidelijk in: het moet dan gaan om een zorgaanbieder die uitsluitend zorg uit de Jeugdwet levert. Dit geldt ook als je niet daadwerkelijk gecontracteerd bent door de gemeente.