Waar moet ik mij melden bij de inspectie?

Nieuwe aanbieders dienen zich te melden via https://www.meldennieuwezorgaanbieders.nl/checklist-alles-op-orde. Deze 15 eisen moeten op orde zijn vóór dat u start met het verlenen van zorg. Hier toetst ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op indien ze voor het eerst op bezoek komt.

Let op. Inspectie toetst pas als ze op bezoek komt, niet vooraf. Maar je bent in overtreding als het er niet is. Dat kan forse implicaties hebben; boetes, sluiting van de praktijk etc. Uit gesprekken die wij voeren met de IGJ blijkt dat men bezig is met het inrichten van Meta-Toezicht. Dit maakt het mogelijk om grote aantallen aanbieders te controleren (op afstand.)