Wat zijn de gevolgen van GEEN registratie/aanmelding uiterlijk per 1 januari 2022?

Dat betekent dat u straks “in overtreding” bent. Wat dat precies betekent is nog niet met 100% zekerheid te zeggen. Maar vanuit onze vele jaren ervaring houden wij er ernstig rekening mee dat dit kan betekenen dat zorgverzekeraars of gemeenten u kunnen verwijten ‘onrechtmatig’ te handelen.  

Hierdoor moet u mogelijk (een deel van) inkomsten terugbetalen. Hier zijn talrijke voorbeelden van vanuit de Zorgverzekeringswet, maar inmiddels ook uit de WMO en de Jeugdwet.  

Dat is nog los van eventuele andere sancties of maatregelen die opgelegd kunnen worden vanuit de Inspectie. Kortom, een niet te onderschatten risico voor u en uw praktijk.