Wat is de koppeling tussen de Wtza en de Wkkgz?

De nieuwe wet Wtza (Wet Toelating Zorgaanbieders) stelt dat nieuwe aanbieders zich moeten melden bij de inspectie IGJ per 1-1-2022. En de IGJ stelt dat deze nieuwe zorgaanbieders bij deze melding, wanneer zij vallen onder de Wkkgz (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg), aan een checklist moeten voldoen. Hieraan moet je voldoen voordat je zorg gaat verlenen. In die checklist staat o.a. dat je als aanbieder een Kwaliteitsmanagementsysteem moet hebben.

Alle zorgaanbieders vallen onder de reikwijdte van de Wtza. Voor het zorgaanbiedersbegrip wordt aansluiting gezocht bij de brede definitie van zorgaanbieders uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz): namelijk instellingen en de solistisch werkende zorgverleners. Daarnaast gelden bepaalde verplichtingen ook voor jeugdhulpaanbieders.