Val ik dan wel of niet onder Wkkgz?

Dat is helaas toch niet zo zwart-wit als we zouden willen. Het gaat er om in welke categorie de zorg valt die je verleent; Zvw, Wlz of Wmo/Jeugdwet. Er kunnen best wel mengvormen optreden in jouw praktijk. En juist die mengvormen bepalen of je wel of niet onder de Wkkgz valt.

Stel, je bent niet gecontracteerd door een zorgverzekeraar maar de zorg die je verleent valt wel onder de Zvw, dan val je onder deze wet en dus ook de nieuwe Wtza zoals het er nu voorstaat.

Bijvoorbeeld; kindertherapeuten kunnen ook zorg leveren die in de Zvw valt. Bijvoorbeeld speltherapie wordt aangeboden als ‘psychosociale zorg’ en wordt daarmee uit het potje ‘alternatieve zorg’ uit de aanvullende verzekering vergoed. Doe je dit, dan val je dus onder de Wkkgz. Ongeacht of je wel of niet gecontracteerd bent.

Nog een voorbeeld ter verduidelijking: als jij een speltherapeut bent en je dient jouw factuur in bij de ouders van het kind. Zij betalen jou, maar dienen wel de factuur in bij hun eigen zorgverzekeraar op grond van hun Aanvullende Verzekering. Jij weet dat niet als therapeut. Juist daarom is aangegeven in de 2e kamer dat het type/soort zorg leidend is. Deze speltherapeut valt dus onder de Wkkgz, omdat deze zorg mogelijk door een verzekeraar vergoed kan worden.

Kortom: het type zorg/dienstverlening in je praktijk is leidend.