Moet mijn kwaliteitshandboek ook gecertificeerd worden om te voldoen aan de eisen vanuit de Wtza?

De Wtza vereist geen gecertificeerd kwaliteitshandboek, de wet eist wel dat u een kwaliteitshandboek opstelt, inricht en dat u systematisch gegevens bijhoudt over uw zorgverlening zodat u die kunt gebruiken bij de evaluatie en toetsing van de kwaliteit van de zorg (PDCA).

Het kan wel zo zijn dat gemeentes een gecertificeerd handboek eisen om in aanmerking te komen voor een contract Jeugdhulp en/of WMO. Maar dit staat los van de Wtza.