Ik heb mijn praktijk reeds enkele jaren, moet ik mij dan ook melden bij de inspectie volgens de Wtza?

Ja, de IGJ heeft niet iedereen in beeld en dat willen ze wel bereiken. Nieuwe aanbieders moeten zich uiterlijk 1 januari 2022 melden en dan moet je aan kunnen tonen dat je aan alle eisen voldoet. Bestaande aanbieders liefst ook, maar die hebben nog 6 maanden respijt. Wat de definitie van een nieuwe of een bestaande aanbieder is, is voor met name de kleine aanbieders, wat ongewis. Grote aanbieders hebben vaak een toelating vanaf een datum en dan is het wel helder. Het gegeven dat je praktijk al jaren bestaat hoeft dus niet ook te betekenen dat je als een bestaande aanbieder wordt gezien. Dit, omdat de inspectie je nog niet kent en vandaar de onduidelijkheid wanneer er sprake is van een bestaande of nieuwe aanbieder. Wil je het zekere voor het onzekere, dan doe je er verstandig aan om te zorgen dat je 1 januari gereed bent.