Geldt dit ook voor de WMO?

In de WMO staat de term Kwaliteit heel vaak beschreven, maar overwegend genomen kunnen we stellen dat dit afhankelijk is van de betreffende gemeente en welke eisen zij stelt aan WMO- aanbieders. Alle gemeentes stellen eigen kwaliteitseisen aan zowel gecontracteerde aanbieders als aan aanbieders die WMO zorg leveren op grond van PGB.