Als ik alleen jeugdhulp bied, hoef ik dan nergens aan te voldoen?

Helaas, ook jeugdhulpaanbieders moeten zich melden bij de inspectie op grond van de Wtza. Hierop is/wordt de wet Wtza aangapast. En daarnaast moeten jeugdhulpaanbieders ook nu al een kwaliteitssysteem hebben op grond van de Jeugdwet. Hierop werd niet altijd gehandhaafd overigens, maar dat gesternte gaat nu dus veranderen.